Blog Tomasza Kiejstuta Dąbrowskiego. Raczej krotochwilna publicystyka i miszmasz umysłowy. Czytać nie trzeba, ale można.